วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2556

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2556
ฤกษ์ออกรถ ปี 2556
ฤกษ์ออกรถ 2556  ดูฤกษ์ออกรถ


  ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์  วัน พฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ 
  ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันจันทร์  วัน พฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันอังคาร วัน พฤหัสบดีที่  6  มิถุนายน  2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ 
  ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันพุธ  วันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  2556 เป็นราชาฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจ คุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่
 
  ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี  วัน พฤหัสบดีที่  6 มิถุนายน 2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ 
  ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556  สำหรับคนเกิดวันศุกร์  วัน ศุกร์ที่  21  มิถุนายน  2556 เป็นราชาฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจ คุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่
 
  ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันเสาร์  วัน ศุกร์ที่  21  มิถุนายน  2556 เป็นราชาฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจ คุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่
 

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2556
ฤกษ์ออกรถ ปี 2556
ฤกษ์ออกรถ 2556  ดูฤกษ์ออกรถ


  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์  วัน พฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม 2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันจันทร์  วัน พฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม 2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันอังคาร  วัน พฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม 2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ
  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันพุธ  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556  เป็นภูมิปาโลฤกษ์  ออกรถในวันนี้  จะมีความมั่นคงในหลักฐาน ที่มีความก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ เป็นอย่างดี จะเป็นรถประจำตำแหน่ง ข้าราชการ กระทรวง ทบวงกรม ต่าง ๆ จะเดินทางไกล ใกล้ก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยดี
 
  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี  วัน พฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม 2556  เป็นมหัทธโนฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะดีในการประกอบกิจการ ที่มีความก้าวหน้าในอนาคตที่จะเป็นหลักเป็นฐาน จะเดินทางทุกทิศทั่วไทยก็ได้รับความสมหวัง โชคดีมีความสุข เป็นมงคลแก่การดำเนินชีวิตดีครับ 
  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556  สำหรับคนเกิดวันศุกร์  วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2556 เป็นเทศาตรีฤกษ์  ออกรถในวันนี้ จะมีความก้าวหน้าใน ประเภทธุรกิจต่างๆที่มีการสัญจรเสมอๆ ที่ต้องใช้รถเป็นประจำ จะมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้มีหลักฐานหลักทรัพย์มั่นคงถาวรจะขับจะขับขี่ก็มีความค่องตัวรวดเร็วทันอก ทันใจปลอดภัยดีครับ
  ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สำหรับคนเกิดวันเสาร์  วันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม  2556 เป็นราชาฤกษ์ ออกรถในวันนี้ จะมีจุดเด่นเป็นที่ชื่นชมยกย่องในการเป็นผู้นำในสังคมที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุค ทันเหตุการณ์ จะเดินทางไปพบปะใครก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญประดุจ คุณคือคนสำคัญ จะขับขี่ยวดยานก็แคล้วคลาดปลอดภัย ได้รับความสะดวกในทุกๆสถานที่

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2556

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556  เดือนมิถุนายน  วันที่  6  มิถุนายน  2556  ตรงกับวันพฤหัสบดี  แรม 13  ค่ำ  เดือน  6  ถือฤกษ์ดีเป็น  มหัทธโนฤกษ์ ฤกษ์คนรวย มีความมั่งคั่ง จะขึ้นบ้านใหม่  ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า  มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556  เดือนมิถุนายน  วันที่  30  มิถุนายน  2556  ตรงกับวันอาทิตย์  แรม  7  ค่ำ  เดือน 7  ถือฤกษ์ดีเป็น  ราชาฤกษ์  การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ จะได้รับความเชิดหน้าชูตาในสังคม  ได้รับความมีเกียรติในสังคมที่กล่าวขานยกย่องชื่นชม  มีชื่อเสียงขจรขจายหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศทุกทาง และจะมีความเจริญ  มีความราบรื่น มีความสุขเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ มงคลทุกอย่าง
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556  เดือนพฤษภาคม  วันที่  11  พฤษภาคม   2556   ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น  2  ค่ำ   เดือน  6  ถือฤกษ์ดีเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เหมาะแก่การปลูกบ้าน สร้างเมือง ลงเสาเอก การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้   จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่เป็นปึกแผ่นถาวร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการลงหลักปักฐาน จะมีความอบอุ่นในครอบครัวลูกหลานพี่น้องสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน มีความเจริญรุ่งเรืองหาทรัพย์สินเงินทองได้อย่างราบรื่นร่ำรวยเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่าง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556  เดือนพฤษภาคม  วันที่  19  พฤษภาคม  2556   ตรงกับวันอาทิตย์  ขึ้น  10  ค่ำ เดือน 6  ถือฤกษ์ดีเป็น มหัทธโนฤกษ์  ฤกษ์คนรวย มีความมั่งคั่ง จะขึ้นบ้านใหม่  ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า  มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2556


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556  เดือนเมษายน วันที่  3 เมษายน  2556  ตรงกับวันพุธ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  4  ถือฤกษ์ดีเป็น  มหัทธโนฤกษ์  ฤกษ์คนรวย มีความมั่งคั่ง จะขึ้นบ้านใหม่  ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า  มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556  เดือนเมษายน วันที่  5  เมษายน  2556  ตรงกับวันศุกร์  แรม  10  ค่ำ  เดือน  4 ถือฤกษ์ดีเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การปลูกบ้าน สร้างเมือง ลงเสาเอก การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้   จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่เป็นปึกแผ่นถาวร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการลงหลักปักฐาน จะมีความอบอุ่นในครอบครัวลูกหลานพี่น้องสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน มีความเจริญรุ่งเรืองหาทรัพย์สินเงินทองได้อย่างราบรื่นร่ำรวยเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่าง
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2556


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2556

 
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556 เดือนมีนาคม วันที่  13  มีนาคม  2556  ตรงกับวันพุธ  ขึ้น 2  ค่ำ  เดือน 4  ถือฤกษ์ดีเป็น ราชาฤกษ์ การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ จะได้รับความเชิดหน้าชูตาในสังคม  ได้รับความมีเกียรติในสังคมที่กล่าวขานยกย่องชื่นชม  มีชื่อเสียงขจรขจายหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศทุกทาง  และจะมีความเจริญ  มีความราบรื่น มีความสุขเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ มงคลทุกอย่าง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556 เดือนมีนาคม วันที่  20   มีนาคม  2556  ตรงกับวันพุธ  ขึ้น 9  ค่ำ  เดือน 4  ถือฤกษ์ดีเป็น  เทวีฤกษ์  การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ จะเป็นการเชิดหน้าชูตา ผู้หญิงเจ้าของบ้าน ที่เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่มีสน่ห์  ผู้หญิงที่จะเป็นผู้นำแถวหน้าในสังคม  มีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556 เดือนมีนาคม วันที่  22  มีนาคม  2556  ตรงกับวันศุกร์  ขึ้น 11  ค่ำ  เดือน 4  ถือฤกษ์ดีเป็น  ราชาฤกษ์  การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ จะได้รับความเชิดหน้าชูตาในสังคม  ได้รับความมีเกียรติในสังคมที่กล่าวขานยกย่องชื่นชม  มีชื่อเสียงขจรขจายหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศทุกทาง  และจะมีความเจริญ  มีความราบรื่น มีความสุขเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ มงคลทุกอย่าง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556 เดือนมีนาคม วันที่ 27  มีนาคม  2556  ตรงกับวันพุธ  แรม  1  ค่ำ  เดือน 4  ถือฤกษ์ดีเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การปลูกบ้าน สร้างเมือง ลงเสาเอก การขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ จะมีความมั่นคงในหลักฐานที่เป็นปึกแผ่นถาวร ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการลงหลักปักฐาน จะมีความอบอุ่นในครอบครัวลูกหลานพี่น้องสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน มีความเจริญรุ่งเรืองหาทรัพย์สินเงินทองได้อย่างราบรื่นร่ำรวยเป็นอย่างดี อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่าง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2556

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2556

ฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2556
ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2556

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556
ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556

มาดู ฤกษ์คลอดบุตร 2556 ดูฤกษ์คลอดลูก ฤกษ์ดี วันดี สำหรับสำหรับผู้ที่ผ่าคลอด และสามารถกำหนดวันคลอด ในปี 2556 โดย อ.ฐิติกานต์ บทมูล นักพยากรณ์จาก  มีฤกษ์คลอดบุตร วันฤกษ์ดี วันดี วันไหนบ้างมาดูกัน

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556 พยากรณ์โดย อ.ฐิติกานต์ บทมูล


ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2556


วันจันทร์ที่   3   มิถุนายน   2556   ตรงกับ   แรม  10  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน
 

วันพฤหัสบดีที่   6   มิถุนายน   2556   ตรงกับ  แรม  13  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี
 

วันเสาร์ที่   8   มิถุนายน   2556   ตรงกับ  แรม  15  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ
 

วันพฤหัสบดีที่   13   มิถุนายน  2556   ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน
 

วันศุกร์ที่   14    มิถุนายน    2556    ตรงกับ    ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์
 

วันอาทิตย์ที่  16   มิถุนายน   2556    ตรงกับ   ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี
 

วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   2556   ตรงกับ   ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน
 

วันอาทิตย์ที่   23   มิถุนายน   2556   ตรงกับ   ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์
 

วันศุกร์ที่   28   มิถุนายน  2556   ตรงกับ  แรม  5  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น เทวีฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี
 

วันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  2556   ตรงกับ  แรม  7  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2556  
ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556
ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556

มาดู ฤกษ์คลอดบุตร 2556 ดูฤกษ์คลอดลูก ฤกษ์ดี วันดี สำหรับสำหรับผู้ที่ผ่าคลอด และสามารถกำหนดวันคลอด ในปี 2556 โดย อ.ฐิติกานต์ บทมูล นักพยากรณ์จาก  มีฤกษ์คลอดบุตร วันฤกษ์ดี วันดี วันไหนบ้างมาดูกัน

ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556 พยากรณ์โดย อ.ฐิติกานต์ บทมูล


ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2556

ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2556

 
วันศุกร์ที่   3   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ
 

วันพฤหัสบดีที่   9  พฤษภาคม   2556  ตรงกับ  แรม  14  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ
 

วันศุกร์ที่  10   พฤษภาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  1  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี
 

วันอาทิตย์ที่  12   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  3  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ
 

วันพฤหัสบดีที่   16   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  7  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน
 

วันศุกร์ที่  17   พฤษภาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์
 

วันอาทิตย์ที่  19  พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี
 

วันจันทร์ที่   20   พฤษภาคม   2556  ตรงกับ  ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี
 

วันเสาร์ที่   25   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  แรม  1  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน
 

วันอาทิตย์ที่  26    พฤษภาคม   2556   ตรงกับ   แรม  2  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์
 

วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  แรม  6  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ